Hinnerup civile Hundeførerforening - Hundetræning for alle

Familiehunde Hold (Unghunde – og lidt ældre …)

Holdet til hunde, der ikke har opnået den alder eller de færdigheder, som kræves for at fortsætte i de to forskellige grene klubben tilbyder.
Dette hold er som udgangspunkt til de hundeførere, som har gennemgået hvalpeholdet. Har man gennemført et tilsvarende kursus andetsteds kan man kontakte klubben omkring mulighederne for at starte på holdet.trekloveret
Der vil blive arbejdet mere med de grundlæggende øvelser, man blev introduceret for på hvalpeholdet. Kontaktøvelser bliver der også lagt stor vægt på, fordi de er grundlaget for godt samarbejde hund og fører imellem.

Øvelserne vil være, men ikke begrænset til, lineføring, sit, dæk, stå og indkald, derudover vil næsearbejde så som sporsøg, hvor hunden følger et spor, udlagt af føreren, samt frit søg, hvor hunden skal finde en genstand og bringe den tilbage til føreren, blive introduceret.